ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πλαίσιο κειμένου: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία μας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΕ ιδρύθηκε το2008 από καθηγητές και στελέχη που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πληροφορικής από το 1986.

Η εταιρεία μας με τις μεθόδους και την ποιότητα διδασκαλίας που παρέχει στους σπουδαστές της, μπορεί να μυήσει τον καθένα στον κόσμο της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Ανεξάρτητα από ηλικίες και απασχόληση, αναμφισβήτητα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί το κυριότερο εργαλείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΕ ΕΓΝΑΤΙΑ 38, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2310-519700